Discriminatie melden

HOME  |  Actualiteiten  |  Discriminatie melden

Discriminatie melden

logo ADV Limburg

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, herkomst, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Discriminatie komt vaker voor dan u denkt, één op de vijf mensen wordt wel eens of vaker gediscrimineerd.

Discriminatie kan altijd en overal voorkomen en het kan iedereen overkomen, ook in Onderbanken. Op school als je dyslectisch bent en geen aangepaste toets mag maken. Of in de buurt als u bedreigd wordt omdat u homo bent. Misschien wordt u op het werk gepest omdat u moslim bent of krijgt u geen contractverlenging omdat u zwanger bent. Of als u wilt gaan sporten, maar dat niet kan omdat uw assistentiehond niet de sportschool in mag.

Discriminatie melden bij Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)

U kunt een melding maken als u wordt gediscrimineerd op grond van ras, godsdienst, leeftijd, geslacht, handicap of chronische ziekte, seksuele gerichtheid, nationaliteit, burgerlijke staat en levens- of politieke overtuiging.

Elke gemeente heeft de wettelijke plicht om meldingen en klachten van discriminatie te behandelen en te registreren. Voor Onderbanken doet Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) dit. Als u ons belt, mailt of langskomt, luisteren wij naar uw verhaal en bekijken wij met u wat wij voor u kunnen doen. Misschien wilt u gewoon uw verhaal kwijt en advies krijgen, maar wij kunnen ook voor u bemiddelen, een klachtenprocedure starten bij het College voor de Rechten van de Mens of u ondersteunen bij aangifte doen bij de politie. U kunt ook anoniem een melding doen.

Wij doen nooit iets zonder uw toestemming en onze hulp is gratis. Ook als uw klacht over een bepaalde organisatie of instantie gaat, behandelen wij uw klacht neutraal want wij zijn een onafhankelijke organisatie.

Heeft melden zin?

Het is belangrijk dat u discriminatie meldt. Of het nou om uzelf gaat of om anderen, melden heeft altijd zin! Wij kunnen adviseren en helpen. Want iedereen in Nederland heeft recht op gelijke behandeling. Dat vindt u toch ook?

Waar kunt u discriminatie melden?

Voor hulp bij discriminatie kunt u contact opnemen met ADV Limburg. Dat kan telefonisch via 043-321 84 89 of via het meldformulier op www.advlimburg.nl.

Top