Actualiteiten

HOME  |  Actualiteiten

Actualiteiten

Op deze pagina staan de actuele nieuwsberichten van de Hulpwijzer sociaal domein gemeente Onderbanken.

 • Sociaal in Beekdaelen

  Kort nieuws

  • Vanaf 21 december 2018 vervalt de inlooplocatie WIJZELF aan de Pastorijstraat in Nuth.
  • Vanaf 24 december 2018 vervalt het inloopspreekuur Wmo in het gemeentehuis van Schinveld.

  In het Onderbanken Journaal en op de fusiewebsite vindt u de derde nieuwsbrief van Beekdaelen i.o. Hierin staat stapsgewijs hoe u vanaf 1 januari 2019 het beste contact kunt opnemen met de afdeling Sociaal.  

 • Kinderen verdienen alle kansen!

  Schoolreisjes, sporten, muziekles, je verjaardag vieren, een dagje uit. Dit zou voor ieder kind gewoon moeten zijn. Helaas is dat niet altijd zo. Soms hebt u, als ouders, niet genoeg geld om de contributie van de club voor uw kind te betalen. Of uw kind kan niet mee op schoolreis, omdat de rekening van het gas toch echt eerst betaald moet worden. En dat uw kind net nú een rekenmachine nodig heeft, dat lukt deze maand echt niet.

  Lees verder
 • Omnibuzz tarieven 2019 en aangepaste afspraken eindejaarsperiode 2018

  Het tarief 2019 voor vervoer met Omnibuzz is bekend. Voor de nieuwe gemeente Beekdaelen (Nuth, Schinnen, Onderbanken) geldt het tarief van Parkstad en dat is € 0,69.
  Ook zijn er aangepaste afspraken voor de aankomende feestdagen 2018: Kerstmis, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag.

  Lees verder
 • Jeugdhulp bij conflictscheidingen al vanuit rechtszaal opgestart

  Op 23 oktober is in Roermond het startsein gegeven voor de pilot Uniform Hulpaanbod (UHA) in scheidingsprocedures bij de rechtbank Limburg. Door jeugdhulp al vanuit de rechtszaal in te schakelen, wordt de schade die kinderen oplopen bij conflictscheidingen zoveel mogelijk beperkt.

  Lees verder
 • Discriminatie melden

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, herkomst, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Discriminatie komt vaker voor dan u denkt, één op de vijf mensen wordt wel eens of vaker gediscrimineerd.

  Lees verder
 • Sociale kaart Beekdaelen

  In de nieuwe gemeente Beekdaelen zal er een aparte website zijn voor alle informatie over het sociaal domein: zorg & welzijn. Deze website is vergelijkbaar met de site die nu al in de gemeente Nuth operationeel is: https://wijzelf.nuth.nl/
  Onderdeel van deze website is de sociale kaart; zeg maar een digitale 'gemeentegids' met alle (zorg)organisaties en verenigingen die op een of andere manier iets te maken hebben met het sociale domein in Beekdaelen. Organisaties en verenigingen die een bijdrage leveren aan de zorg en het welzijn van alle inwoners van de gemeente Beekdalen.

  Lees verder
 • Mantelzorgcompliment over het jaar 2018

  De gemeente Onderbanken heeft grote waardering voor het intensieve en tevens zeer waardevolle werk dat mantelzorgers verrichten voor hun naasten. De wettelijke regeling van het mantelzorgcompliment, dat werd uitgevoerd door het SVB, is sinds 2015 komen te vervallen. Over het jaar 2015, 2016 en 2017 heeft u bij de gemeente Onderbanken het mantelzorgcompliment kunnen aanvragen. Ook over het jaar 2018 kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen.

  Lees verder
 • Onderbanken stelt 36.000 euro beschikbaar om armoede tegen te gaan

  De samenwerkende kindfondsen Stichting Leergeld, het Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg presenteerden zich vanmiddag aan (zorg)professionals in Onderbanken tijdens een themabijeenkomst over kinderarmoede.

  Lees verder
 • Tegemoetkoming chronisch zieken 2018 van 1 september tot 1 december 2018 aan te vragen

  Voor 2018 heeft de gemeente Onderbanken een regeling vastgesteld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren met een bedrag van 150 euro. Van 1 september tot 1 december 2018 kunnen aanvragen voor 2018 worden ingediend.

  Lees verder
 • Waterchallenge voor en door kinderen

  In de gemeente Onderbanken heeft de allereerste Smart en fit Waterchallenge plaatsgevonden. Kinderen hebben ideeën bedacht en uitgewerkt over de vraag hoe  iedereen te overtuigen om meer water te drinken. De waterchallenge is een onderdeel van het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG Beekdaelen) gericht op het stimuleren van gezond eten en drinken.

  Lees verder
 • Wilt u een scootmobiel of rolstoel lenen?

  Dat kan! De scootmobielenpool is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Onderbanken.
  Waar? De scootmobielenpool bevindt zich in het Cicero Zorgcentrum Aan de Bleek, A ge Water 1 in Schinveld.

  Lees verder
 • Mantelzorg

  logo Steunpunt voor Mantelzorgers

  Waar kan ik als mantelzorger terecht voor ondersteuning?

  Lees verder
Archief
Top