Gemeente Onderbanken

screenshot sociale kaart

Sociale kaart »

Op de Sociale kaart » vindt u informatie over lokale organisaties, inwonersgroepen, verenigingen en instellingen die u kunnen helpen. Denk aan kleine hand- en spandiensten, sociale activiteiten, hulp bij administratie of ondersteuning van het maatschappelijk werk.

logo CMWW

Cliëntondersteuning

Wenst u informatie, advies en ondersteuning bij een aanvraag voor Wmo of Jeugdhulp? Dan kunt u daarvoor terecht bij het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW) in Onderbanken. De begeleiding is gratis en onafhankelijk.

regelhulp screenshot

Regelhulp

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Op deze website kunt u via 'Mijn situatie' stap voor stap uw situatie en uw hulpvraag in kaart brengen, waarna mogelijke oplossingen getoond worden die het beste bij uw situatie passen.

samen eten Bingelrade

Samen voor Elkaar

Onderbanken streeft naar krachtige, zelfsturende gemeenschappen en ondersteunt initiatieven die dat bevorderen. In alle kernen zijn groepen burgers gestart met het organiseren van activiteiten voor en door de buurt. Het repaircafe is een gezamenlijke activiteit van deze vier groepen.

Mantelzorg

De druk op de mantelzorgers is de laatste jaren sterk toegenomen. En het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een grote groep mantelzorgers is door de toenemende druk zwaar belast. Waar kan ik als mantelzorger terecht voor ondersteuning?

Formulieren, documenten en links

U kunt zelf een ondersteuningsplan schrijven, een hulpvraag melden of een mantelzorgcompliment aanvragen. De formulieren die u daarvoor nodig heeft, vindt u via deze link.

Verordeningen en nadere regels voor Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet vindt u via deze link, net als de beleidsplannen en overige documenten.

Ook heeft de gemeente een aantal links naar websites geselecteerd met handige informatie op het gebied van zorg, vervoer of opvoeding.

Top