Gemeentearchief

Home > Bestuur en organisatie > Gemeentearchief

Gemeentearchief

Onderbanken heeft een uitgebreid gemeentelijk archief. In dit archief is uiteenlopende informatie te vinden over met name de historie van alle vier de dorpskernen van Onderbanken. Het archief is voor iedereen toegankelijk. Wilt u meer informatie over de geschiedenis van Onderbanken, kijk dan op de pagina 'Historie'.

Openingstijden

Het archief is van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur geopend en op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur. Op vrijdag is het archief gesloten. We vragen u vriendelijk om een afspraak te maken met een van de archiefmedewerkers als u het archief wilt bezoeken.

Kosten 

Eventueel bijkomende kosten zoals ambtelijke ondersteuning of kopiekosten berekenen wij op basis van de geldende legesverordening.

Beschrijvende inventarissen

Hieronder staat een overzicht van de beschrijvende inventarissen die aanwezig zijn in het gemeentelijke archief. De beschreven inventarissen zijn openbaar, behalve daar waar openbaarheidsbeperkingen gelden.

Jabeek

 • 1821 - 1941: inventarisators J.F. Driessen en J.Th. H. de Win
 • (1913)1942 - 1981(1983): inventarisator B.I.H.M. Celak
 • Bevolkingsregisters: 1860 - 1935
 • Registers burgerlijke stand: 1805 - 1940

Merkelbeek

 • voor 1940: inventarisators W.M.A. van den Burg en J.Th. H. de Win
 • (1912)1940 - 1981(1983): inventarisator B.I.H.M. Celak
 • Bevolkingsregisters: 1850 - 1945
 • Registers burgerlijke stand: dec 1796 - 1940

Bingelrade

 • voor 1940: inventarisator E.M.Th.W. Nuyens
 • (1912)1940 - 1981(1983): inventarisator B.I.H.M Celak
 • Bevolkinsregisters: 1846 - 1939
 • Registers burgerlijke stand: 1802 - 1940

Schinveld

 • 1815 - 1936: inventarisator A.C. Allema
 • (1918)1937 - 1981(1982): inventarisator B.I.H.M. Celak
 • Bevolkingsregisters: 1847 - 1936
 • Registers burgerlijke stand: 1796 - 1940

Onderbanken

 • (1978)1982-1989(1995): inventarisator B.I.H.M. Celak

Digitale inventarissen

Boekwerk Onderbanken en haar voormalige gemeenten; gebeurtenissen over de periode 1940-1989