Burgemeester en wethouders

Home > Bestuur en organisatie > Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college. Het college bereidt voorstellen voor, voert besluiten van de gemeenteraad uit en legt hierover verantwoording af. De burgemeester is de voorzitter van het college. De gemeentesecretaris is directeur van de ambtelijke organisatie en ondersteunt het college bij zijn werkzaamheden. Hieronder leest u hoe het college de taken heeft verdeeld.
 

De nevenfuncties van de burgemeester en wethouders vindt u hier.

Odile Wolfs

Wolfs
contactgegevens en taken Odile Wolfs
FunctieBurgemeester
Taken

Portefeuillehouder Algemene Zaken en Parkstad

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Integriteitsbeleid
 • Burgerparticipatie
 • Parkstad Limburg
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Communicatie & voorlichting
 • Handhaving
 • Facilitaire zaken
 • Burgerzaken
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Personeel & Organisatie
 • Inkoop & aanbestedingsbeleid
 • Vreemdelingenbeleid
 • Informatiebeleid, automatisering en gegevensbeheer
 • Stuurgroep herindeling

Projecten:

 • Verzonken kasteel Etzenrade
 • Feldbissbreuk
 • Verplaatsing houthandel uit centrum

Peter Salden

Salden
contactgegevens en taken Peter Salden
FunctieWethouder
Taken

Portefeuillehouder Ruimte en Financiën
2e loco-burgemeester

 • Financiën & belastingen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Economische zaken
 • Recreatie & toerisme
 • Openbare werken (incl. afval)
 • Verkeer (incl. verkeersafwikkeling Bleekplaats)
 • Welstand, bouw- en woningtoezicht
 • Monumenten
 • AWACS
 • Henkhof
 • Participatiewet, Sociale zaken, ISD BOL

Projecten

 • Staalconstructie Schinveld
 • Herstructurering locatie Tweesprong
 • Renaturering Roode Beek
 • Hoek voormalige Rabobank
 • Bedrijventerrein Roode Beek
 • De Spil Bingelrade (infra)
BeleidsterreinenRuimte en Financiën
Politieke partijwethouder namens Democraten Onderbanken (DO)

Jos Timmermans

Timmermans
contactgegevens en taken Jos Timmermans
FunctieWethouder
Taken

Portefeuillehouder Samenleving en Leefbaarheid
1e loco-burgemeester

 • Coördinerend portefeuillehouder 3 D’s
 • Jeugd- & jongerenbeleid (incl. Jeugdzorg)
 • Ouderenbeleid (incl. WMO)
 • Volksgezondheid
 • Volkshuisvesting
 • Vervoer (incl. doelgroepenvervoer)
 • Welzijn
 • Sociaal cultureel beleid
 • WOZL
 • Onderwijs, educatie & sport
 • Milieu & duurzaamheid
 • Markten, kermissen en evenementen
 • Stuurgroep herindeling

Projecten

 • Herstructurering locatie Schatkist
 • Verplaatsing bouwmaterialenhandel uit centrum
 • De Spil Bingelrade (onderwijs en gebouwen)
BeleidsterreinenSamenleving en Leefbaarheid
Politieke partijChristen Democratisch Appel (CDA)

Frank Geraets

Geraets
contactgegevens en taken Frank Geraets
FunctieGemeentesecretaris
Taken

Algemeen directeur ambtelijke organisatie